דירוג האשראי שלך נפגע? ניתן לערער ולשפר, איך עושים זאת?

אדם שזקוק להלוואה כספית, פונה לבנק או לגורם מימוני אחר, ומגיש בקשה להלוואת בסכום מסוים. לא תמיד הבנק יענה לבקשה. לפעמים הבנק כן יאשר את מתן ההלוואה, אך בתנאים גרועים ועם ריבית גבוהה, והכל – בהתאם לדירוג האשראי, שמהווה מדד מכריע בנוגע לקבלת הלוואה ותנאיה. גם אם דירוג האשראי נפגע, ניתן לערער ולשפר, כפי שיתואר במאמר שלפניכם. 

מהו דירוג אשראי?

דירוג אשראי הוא מדד שמשקף יכולת החזר הלוואה של אנשים פרטיים. הוא מהווה שקלול של נתונים פיננסיים שמבטאים  את סך פעילויות האשראי שביצעו בעבר. הנתונים הללו מתועדים במאגר נתוני האשראי אשר מכיל נתונים על מרבית ממשקי הבית בארץ.

 

אילו נתונים כלולים בדירוג האשראי?

הנתונים אשר מגבשים את ציון הדירוג כוללים את ההיסטוריה הפיננסית של האדם, כמו גם פרטים על ההון העצמי שברשותו ועל מחויבותו הכלכליות אל מול רשויות שונות. הנתונים יכולים להירשם עבור אדם שמלאו לו 18 שנים והוא אינו מותנה רק בפעילות אשראי וגיוס הלוואות.

כלומר, הנתונים מתעדים את פעילותו הכלכלית של כל אדם בגיר אשר יש בבעלותו חשבון בנק בעל מסגרת אשראי, או במילים אחרות – אפשרות מוסדרת להיכנס ל- ״מינוס״. חשוב לציין כי הנתונים לא כוללים מידע בנוגע להכנסות חודשיות וחסכונות אלא על נכסים משועבדים כבטחונות ועל פעילות האשראי, החל מתשלומי אשראי שהתבצעו באמצעות כרטיס האשראי, וכלה בהתחייבויות של משכנתא והלוואות אחרות. המאגר עוקב אחרי פעולות שכאלו, צובר מידע על אודות מטרתם של התשלומים והתנהלות החזרתם, ורושם זאת לפניו.

 

למה משמש הדירוג?

בעת בקשת אשראי, כלומר הלוואות, האדם הלווה מאפשר למלווה, בין אם זהו בנק ובין אם זוהי חברת אשראי חוץ בנקאית, להיחשף למידע על פעילויות האשראי שביצע. מידע זה מספק למלווה נתונים שמאפשרים לו להבין את מידת האמון שיש לתת בלווה זה ואת יכולות ההחזר שבידיו. על פי המידע, ספק האשראי ממסגר את מחיר ההלוואה, כלומר את הריבית שתיגבה. הריבית משקפת אפוא את דירוג האשראי: ככל שהדירוג גבוה יותר, כך אמון הגוף המלווה בלווה גבוה יותר, ולכן הריבית שתיגבה תהא נמוכה יותר.

במצב הפוך, בו דירוג האשראי נמוך באופן יחסי, הריבית שתיגבה במסגרת ההלוואה תהיה גבוהה למדי. הרציונל מאחורי הסתמכות על דירוג אשראי במתן הלוואה פשוט למדי. עבור הבנקים, או כל גוף אחר המאפשר מתן הלוואה,  קיים סיכון אינהרנטי במתן הלוואה, והוא האפשרות שהלווה לא יחזיר את ההלוואה שלקח.

ואכן, לא אחת לווים נכנסים למצב של חדלות פירעון ופשיטת רגל, ש'תוקע' את הבנקים עם חוב שכפי הנראה לא יפרע, או יפרע באופן חלקי בלבד. מסיבה זו, בהסתכמות על דירוג האשראי, הבנקים ושאר הגופים המלווים יוצרים מנגנון של ניהול סיכונים – ככל שדירוג האשראי גבוה יותר, כך גובר הסיכוי שהלווה העתידי יחזיר את חוב ההלוואה. עוד חשוב לציין, כי מעבר לרווח שהבנק מעוניין להפיק באמצעות גביית ריבית על הלוואות, הריבית למעשה גם מבטחת את הבנק מפני הפסדים במתן הלוואות שלא ייפרעו, ומוודאת כי מערכת מתן הלוואות יהיה רווחי עבורו.

 

הבנתי מדוע הדירוג מעניין את הבנקים. אולם – למה גם אנשים פרטיים מתעניינים בדירוג האשראי?

לצד האינטרס של חברות האשראי לקבל את המידע הפיננסי על הלקוחות הפוטנציאלים שלהן, גם לאנשים הפרטיים שמבקשים לקבל הלוואות יש נחיצות בדירוג. אם בעבר חברות האשראי, ובייחוד הבנקים אשר ריכזו בידיהם את מאגר הנתונים הגדול, חרצו את גורלו של מחיר ההלוואה, כעת, משנתוני הדירוג חשופים גם בפני  הלווים, מחיר ההלוואה נתון למיקוח.

כלומר, הלווים יכולים לנהל משא ומתן על גובה הריבית של ההלוואה ולשכנע כי עברם הפיננסי מוכיח כי יש בידיהם סיכויים גבוהים להחזיר את ההלוואה במועד הרצוי. משמע, הלווים יכולים לשכנע כי רמת האמינות שלהם כלקוחות אשראי היא גבוהה ובכך להוריד את מחיר ההלוואה. על כן, מערכת דירוג האשראי החדשה מובילה לתחרות גדולה יותר בין גופי האשראי כאשר גם בידי הלקוחות יש את היכולת להתמקח על תנאי האשראי שהם מקבלים.

 

מהם הגורמים לדירוג אשראי נמוך?

ישנם גורמים שונים לפגיעה בדירוג האשראי. להלן מספר דוגמאות:

  1. חזרה של שיקים.
  2. הגבלות על החשבון ועל האשראי.
  3. התנהלות קלוקלת של תשלומים לרשויות.
  4. אי יכולת לפרוע חובות בעבר.
  5. הליכים מול ההוצאה לפועל.
  6. הליכים משפטיים אחרים.

 

חשוב לציין כי על אף התחושה של פגיעה בפרטיות, ישנו ערך חברתי חיוני לדירוג זה: הוא מבקש לצמצם שיקולי הלוואות על פי נתוני מגדר, לאום וגיל. כמו כן, נתונים אלו נטולי מידע כגון רמת ההשכלה של הלווה ושל סוג עבודתו. על כן, הדירוג מאפשר קבלת החלטות על פי נתונים פיננסיים קונקרטיים ולא לפי יכולת החזר משוערת, אשר לא פעם מבוססת על דעות מוטות.

 

מי אוסף את הנתונים בדבר דירוג האשראי?

חברות פרטיות בעלות רישיון ייחודי הן האמונות על איסוף הנתונים הפיננסיים על משקי הבית הפרטיים בארץ. הנתונים נחשפים לחברות האשראי רק בעת מעמד בקשת ההלוואה ובאישור מיוחד. הנתונים הללו מוגשים לבסוף ללשכות האשראי והללו משקללות אותם לכדי הציון הסופי.

 

לאיזה טווח של שנים נשמר הדירוג?

הנתונים שמשקפים את הדירוג נשמרים למשך עשר שנים בלבד. כלומר, כל נתון שנרשם נשמר למשך עשר שנים מהזמן בו התקבע במערכת. יחד עם זאת, חשוב לציין כי הנתונים שמועברים לגופי האשראי נוגעים לטווח של שלוש שנים בלבד.

 

האם איסוף הנתונים הינו חובה?

לא, אפשרי להימחק מהמאגר ובכך איסוף הנתונים יימחק גם הוא, לרבות המידע הנוכחי שקיים במאגר. עם זאת, אנשים שנמצאים ב- ״תקופת הגבלה״ בשל קבלת נתונים שליליים אודותיהם, אינם רשאים להימחק מהמאגר כרצונם. הסיבה לכך היא כי ייתכן שנתונים שכאלו יובילו לפתיחה של הליכים משפטיים נגדם, או פתיחת הליכי הוצאה לפועל.

חשוב לזכור כי מי שביקש שלא יירשמו נתונים לגביו ייתכן ולא יצליח לקבל הלוואות מגופי האשראי, כך שכל בקשה 'להימחק' ממאגר הנתונים, עלולה לפגוע באפשרות לקבל הלוואה בעתיד.

 

איך אפשר למנוע פגיעה בדירוג האשראי בעתות משבר?

בעתות משבר כלכלי, על הלווים לנקוט בצעדים אקטיביים במטרה למנוע פגיעה בדירוג האשראי שלהם. עליהם לדרוש הקלות והטבות מצד הבנקים וגופי האשראי השונים בהתאם לתנאים הקיימים. ישנן תקופות משבר של המשק כולו, כמו למשל משבר הקורונה, בהן הבנקים מציעים הטבות שכאלו, לדוגמת קבלת גרייס על תשלומים מסוימים, פריסה מחודשת של התשלומים ודחיית מועדי ההחזר.

כלומר, על הלווים להסדיר את החריגה בהחזרי התשלומים כדי שחריגות שכאלו לא יירשמו ולא ייגרמו להורדת הדירוג. הבנקים מודעים לכך, ומתחשבים בלקוחות על מנת שדירוג האשראי שלהם לא ייפגע באופן משמעותי.

 

האם ניתן לקבל מידע על הדירוג שלי?

כן, ישנן חברות שחושפות את נתוני האשראי. דוגמא לכך היא אפליקציית ״קפטן קרדיט״ שמאפשרת לקבל את המידע בקלות.

 

האם ניתן לערער על דירוג האשראי?

קיימת ביקורת שמופנית כלפי מאגר הנתונים אשר גורסת כי דירוג האשראי אינו מהימן דיו. לפיכך, במידה ונמצאו נתונים שגויים או חסרים יש אפשרות לערער על הדירוג שנקבע. על  הערעור להיות מוגש לאחת מלשכות האשראי דרך האינטרנט, ועל הלשכה להשיב על הערעור במסגרת זמן של 14 ימים.

היה ובתום תקופת 14 הימים לא הוחזרה תשובה מצד לשכת האשראי, המידע השגוי עליו נסב הערעור יימחק מהמאגר. לחילופין אם הערעור הוגש בשל טענה למידע חסר, חברות האשראי יפנו לגוף שמסר להן את המידע בתוך יומיים. אם מוסר המידע יאשר כי המידע שגוי, חברת האשראי תגיש דוח מתוקן עם המידע החדש שהתקבל. אולם, אם הגוף שמסר את המידע ממאן להשיב על הפנייה במסגרת של 30 ימים, חברת האשראי תהיה מחויבת לתקן את הדוח ולפרסם את המידע המתוקן.

במידה והגוף שמוסר את המידע גורס כי המידע שמסר הוא המידע הנכון, בקשת הערעור תקבל סירוב, אך סיכום שלה יופיע בדוח האשראי.  כך או כך, על חברת האשראי לספק את המידע על קבלת הערעור או על דחייתו.

דירוג האשראי משמש כגורם מכריע בהחלטת בנקים וגופים מימוניים במתן הלוואה ללקוח פרטי או עסקי, כמו גם אחוז הריבית שהלווה יצטרך לשלם בתמורה להלוואה. דירוג אשראי נמוך אינו סוף פסוק – ניתן לשפר אותו באמצעות ביצועי אשראי חיוביים, ובמידת הצורך לערער עליו ולתקנו.

כתבות נוספות בנושא

הלוואות בצ'קים

לצד הגופים הבנקאיים, אשר מתנים הענקת הלוואה בשלל מאפיינים

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>>