הלוואה ממקום העבודה – יתרונות מול חסרונות

בישראל בה האוכלוסייה והאדם הממוצע נשענים על הלוואות ואשראי בנקאי (אובר-דראפט), אין זה מפתיע כי אל שוק ההלוואות הישראלי התוסס נכנס גם הלוואות מטעם המעסיק של העובד. יותר ויותר ישראלים לוקחים הלוואות ממקום העבודה, לעיתים כהטבה הניתנת מהמעסיק ולעיתים על מנת לתת מענה להוצאות הרבות והצורך להחזיר הלוואות קודמות בלי לחרוג בבנק. אך לא בהכרח הם עושים החלטה זו באופן מושכל. הלוואה ממקום עבודה יכולה להיות חוויה חיובית של הלוואה בתנאים טובים מאד המבטאים אמון הדדי של העובד והמעביד וחוויה שלילית במיוחד בעבור העובד ובעבור מקום העבודה אשר יכולה להשליך על עתידו המקצועי של העובד הלווה כסף ממקום עבודתו.

מאמר זה יחולק לשלושה חלקים, ראשית אנו נסביר על התופעה, על היקפיה ומאפייניה, בחלקו השני של המאמר אנו נציג את היתרונות המרכזיים של הלוואה ממקום עבודה ובחלקה השלישי את החסרונות הקיימים, כאשר את ההחלטה הסופית נותיר לכם כמובן שתעשו אך תוך ידיעה מושכלת אודות הנתונים השונים בנוגע להלוואות מסוג זה. 

מהם המאפיינים של הלוואה ממקום עבודה?

הלוואות ממקום העבודה מתאפיינת בהלוואה של עובד ממקום עבודתו, לרוב בריבית נמוכה או בלי ריבית כלל, אשר חלקה היחסי מנוכה ממשכורתו של העובד מדי חודש על ידי המעסיק. סכום הפירעון החודשי נקבע בתיאום על ידי הצדדים, חוק הגנת השכר מתייחס לסוגיית ההלוואה ממקום העבודה ומציין כי לא ניתן לנכות יותר מרבע משכרו של העובד לטובת תשלום ההלוואה.

חשוב לדעת כי צריך לשלם מיסים בעבור הלוואות ממקום העבודה. המס הוא לא רק על קרן ההלוואה אלא גם על הריבית לעיתים במידה והיא טובה יותר מתנאי השוק, זאת באופן דומה למיסוי אשר מתרחש כאשר עובד מקבל רכב או טלפון או כל דבר "שווה כסף" ממקום העבודה. מאחר ומדובר בשכר של אותו עובד אשר מנוכה בשל ההלוואה, יש לשלם על כך למס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות. התחשיב של מס הכנסה על מנת לקבוע האם הריבית הינה הטבה במקום העבודה החייבת במס נעשה כך:

 1. במידה ויתרת ההלוואה גבוהה מ-7,800 ₪, התחשיב נעשה ביחס לגובה הריבית המומלצת לפי בנק ישראל. כיום הריבית המומלצת לפי בנק ישראל היא 4.07%, במידה וריבית ההלוואה נמוכה יותר מכך הדבר יחושב שהטבה החייבת במס ותחושב כחלק משכר העבודה ותחויב במס הכנסה בהתאם. לכן כאשר הריבית נמוכה מגובה הריבית המומלצת, הפער בין הריביות יחושב כהטבת עבודה אשר חייבת במס.
 2. במידה ויתרת ההלוואה נמוכה מ-7,800 ₪ התנאים מקלים יותר, והמס על ההלוואה הוא באמצעות הצמדה למדד המחירים לצרכן. נדגיש כי רק הפער בין מדד המחירים לצרכן לבין ריבית ההלוואה חייב מס.

במרבית המקרים הריביות הנמוכות בהלוואות ממקום עבודה עדיין נותרות נמוכות יותר מהממוצע במשק הישראלי גם לאחר המיסוי, אך יש לקחת זאת בחשבון בעת שוקלים את ההלוואה וכאשר מלווים להלוואות מגורמי האשראי.

 

הלוואות מעסיק ניתן לחלק ל-3 קטגוריות מרכזיות:

 1. המקרה הנפוץ הוא בשל קשיים כלכליים של העובד אשר מבקש מהמעסיק שלו הלוואה. לרוב העובד מבקש מאחר והתנאים המוצעים על ידי המעסיק טובים יותר, או משום שחברות האשראי והבנק חוששים מיכולת הפירעון של העובד.
 2. המקרה השני, הוא לא כאשר העובד זקוק לכסף, אלא ההלוואה היא מעין בונוס הניתן בעקבות הצטיינות בעבודה או עמידה במדדים שונים. תופעה זו מוכרת בסטארט-אפים ובתאגידים גדולים המנסים להבטיח את הישארות עובדיהם בחברה. במקרה זה לרוב ההלוואה היא ללא ריבית ובתנאים נוחים משמעותית מאלו העומדים בפני עובדים הזקוקים לכסף. לעיתים הלוואות אלו הופכות למענקים או שהעובד משלם באמצעות החזרת אופציות של מניות הניתנות למימוש לחברה. חשוב לדעת שבמידה והן הופכות למענקים הן חייבות בתשלום מס.
 3. סוג נוסף אשר החל לצמוח בשנים האחרונות הם הלוואות למטרות "חברתיות". כך למשל החלו בשנים האחרונות מקומות עבודה רבים להציע בעבור הומוסקסואלים הלוואה ללא ריבית לצרכי מימון הליך הפונדקאות להולדת ילדים, הליך אשר עולה כסף רב ואינו נמצא במסגרת ביטוח הבריאות הסטנדרטי של העובדים.

 

יתרונות ההלוואה ממקום העבודה

להלוואות ממקום העבודה ישנם מספר יתרונות משמעותיים אשר הופכים הלוואה זו כדאית במקרים מסוימים:

 1. היתרון המשמעותי הוא הריבית, מקום העבודה אינו נוהג לתת ריבית גבוהה ולעיתים אף מוותר על ריבית בכלל בעת מתן ההלוואה.
 2. יתרון חשוב נוסף הוא שמקום העבודה לא חושש מכך שהעובד לא ישלם את ההלוואה שכן היא מופרשת מהמשכורת שלו. בשל כך הוא לרוב אינו דורש ביטחונות או ערבים כמו שנהוג בעת מתן הלוואות בבנקים ובחברות האשראי השונות.
 3. יתרון נוסף הוא שאין צורך להתעסק יתר על המידה בשאלה האם יש לי את היכולת לשלם החודש את ההלוואה או שמא יהיה סירוב מהבנק בשל חריגה וכדומה. ההלוואה יורדת מהמשכורת עוד טרם נכנסה לבנק, ובשל כך עוקף הלווה את הסיכון כי בשל חובות נוספים לא יוכל לשלם את ההלוואה ויכנס לפיגורים וריביות נוספות.

 

חסרונותיה של ההלוואה ממקום העבודה

 1. החיסרון המשמעותי בעבור העובד היא התחושה כי הוא כבול למקום העבודה בשל קיומה של ההלוואה. בעוד חוק הגנת השכר מונע ניכוי של יותר מרבע ממשכורתו של העובד, במידה והעסקת העובד הסתיימה יכול המעסיק לדרוש את תשלום יתרת ההלוואה בתשלום אחד בסיום העסקה. בשל כך, לעיתים קרובות בשל כך לעובד אשר חושש מדרישה אפשרית זו של המעסיק, הוא ימנע מהתפטרות גם אם יש לו אלטרנטיבות עדיפות בשוק העבודה או שאינו מעוניין להמשיך עוד בעבודה זו.
 2. החשש מדרישה לפרוע את ההלוואה כולה בתשלום אחד במקרה של סיום העסקה אף גדול יותר במידה שהעובד מפוטר. בסיטואציה זו  כל עוד לא סוכם אחרת בעת מתן ההלוואה, זכאי המעסיק לדרוש את פדיון הלוואה בפעימה אחת. כך נוצרת סיטואציה בה המועסק איבד את מקור הפרנסה המרכזי שלו, סובל מאי ודאות כלכלית ועליו להחזיר יתרת הלוואה שכלל לא בטוח כי יכול לעמוד בה.
 3. חסרון נוסף היא החדירה של מקום העבודה אל המרחב האישי של העובד. דבר זה נראה לכאורה לא חמור במיוחד שכן מקום העבודה לא צפוי לפגוע בפרטיות העובד, אך בפועל הידיעה של מקום העבודה את מצבו הכלכלי של העובד יכולה להוות קלף מיקוח בעבור המעסיק בעת חתימה על חוזה עבודה או כאשר העובד מבקש העלאה. זאת מאחר שמקום העבודה יודע שהעובד לא באמת יכול לוותר על פרנסתו, שכן מצבו הפיננסי אינו יציב או כי הוא תלוי בו ובהלוואה אשר נתן לו.

 

כיצד ניתן לצמצם את חסרונות ההלוואה:

במידה והחלטתם לקחת הלוואה מהמעסיק, מומלץ עדיין לחשוב על החסרונות אשר הצגנו במאמר זה ולתת להם מענה מראש ככל שהדבר אפשרי. ראשית, על הסכם ההלוואה להיות כתוב עם פירוט של סכום ההלוואה, תנאי ההלוואה ולא פחות חשוב מכך כיצד פורעים הלוואה זו במקרה של סיום העסקת העובד מכל סיבה שהיא טרם פירעון ההלוואה. באמצעות כך, העובד לא ירגיש "אסיר" במקום עבודתו בשל קיומה של ההלוואה.

כמו כן, במיוחד במקרים כאשר ההלוואה ניתנת כסוג של הטבה בעבור העובד, מומלץ לברר למול המעסיק מהן ציפיותיו מהעובד אשר מקבל את ההלוואה. האם המעסיק מצפה מהעובד לעלות במספר השעות שלו, או אולי לוותר על אלטרנטיבות תעסוקתיות מפתות וכדומה. אנו ממליצים לוודא כי אתם מסונכרנים ובכך למנוע עוגמת נפש בעבור הצדדים אשר בעת מתן ההלוואה היו ביחסי עבודה טובים.

 

לסיכום

הלוואה ממקום העבודה יכולה להיות אלטרנטיבה בתנאים נוחים להלוואות הקיימות בבנקים ובקרב חברות האשראי. ההלוואה לרוב תהיה בריבית נמוכה, אינה דורשת ערבים ואין חשש כי לא נוכל לפרוע אותה. עם זאת, ישנן מספר חסרונות בכך שאתה מכניס את המעביד למצב הפיננסי שלך ומפתח תלות בו עד לפירעון ההלוואה ואף לעיתים מוביל ליצירת מערכת יחסים ארוכה יותר עם מקום העבודה מאשר הזמן שהעובד תכנן. לכן, אנו לא פוסלים הלוואות ממקום העבודה, אך בטרם לוקחים הלוואה זו חייבים לוודא כיצד נפרעת ההלוואה במקרה של סיום העסקה, כיצד מקום העבודה יראה הלוואה זו וכיצד אנו רואים את עתידנו במקום עבודה זה.

כתבות נוספות בנושא

הלוואות בצ'קים

לצד הגופים הבנקאיים, אשר מתנים הענקת הלוואה בשלל מאפיינים

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>>