הלוואות בצ'קים

לצד הגופים הבנקאיים, אשר מתנים הענקת הלוואה בשלל מאפיינים שונים, בהן קיום בטחונות וערבים להלוואה, אפיקי המימון החוץ בנקאיים מקלים על מבקשי ההלוואות השונים.

הלוואות בצ'קים, המפוקחות על ידי משרד האוצר, הוא אחד מאפיקי ההלוואות הנפוץ ביותר בשוק החופשי כיום, ומשמש רבים, הן מסורבי בנקים, והן את אלו שבורחים מהם. אז מהם יתרונות הלוואות אלו,  וכיצד ניתן להימנע מהשוק האפור?

 

הלוואות חוץ בנקאיות – נוח לכולם

לא פעם עולה צורך של אנשים שונים בנטילת הלוואה בסכום שאינו גבוהה, בין אם לשם שיפוץ הבית, רכישת רכב חדש, טיול בחו"ל או צורך דוחק לסגירת הלוואה אחרת. אולם, לא פעם הגופים הבנקאיים השונים יערימו דרישות על דורשי ההלוואות, בהן לא פעם דורשי ההלוואות לא יוכלו לעמוד.

בשל בעיה זו, קמו שורה של אפיקי הלוואה אחרים, הם גופי האשראי החוץ בנקאיים. גופים אלו יוכלו להעניק לכם את הסכום המבוקש בלא כל מכשול. אחד האפיקים האמורים הוא הלוואות בצ'קים, אשר סייע כבר לרבים לקבל את הכסף המבוקש.

 

הלוואות בצ'קים ללווה המתחיל

הלוואות בצקים הן פתרון נוח ופשוט בעבור אלו הזקוקים להלוואה מידית. כל שנדרש מאלו הוא קיומו של חשבון בנק פעיל, והחזקת פנקס צ'קים על שם אותו חשבון. ככל שהיחיד מחזיק בשני אלו, הוא יוכל לגשת לאחד מהגופים המלווים, זאת לשם קבלת ההלוואה הנדרשת. ככל שיימצא אותו מבקש מתאים לקבלת הלוואה, לרבות בשל יכולת החזר ממשית, יזכה לקבל את הכסף.

 

הנפשות הפועלות – למי מתאימות הלוואות בצ'קים

לאלו שמיצו את הבנק

ראשית, הלוואות בצ'קים מתאימות לאלו שאינם מעוניינים ליטול הלוואה מהבנק. אלו אשר נעדרים יכולת ריאלית לגייס ערבים, אלו אשר אינם מחזיקים בנכסים אשר יכולים לשמש כביטחונות והן אלו אשר מצויים כבר תחת התחייבויות קודמות לבנק, יכולים למצוא את הפתרון עבורם במסגרת הלוואות בצ'קים.

 

מסורבי הבנקים – פתרון נוח וקל

שנית, עומד אפיק ההלוואה גם בעבור מסורבי הבנקים. אלו אשר זקוקים לכסף באופן מידי, פנו לבנק וסורבו, יוכלו לקבל את מבוקשם דרך מלווים בצ'קים, ובמידה ואלו יימצאו מתאימים, יזכו לקבל את ההלוואה.

הלוואות בצ'קים
הלוואות בצ'קים
תנו צ'קים וקבלו מזומנים, בקרו באתר שלנו ותלמדו בהרחבה איך מבצעים את זה
צרו איתנו קשר בוואטסאפ – 055-308-7500
e-loans.co.il

לפני שנעבור ליתרונות – מאפייני הלווים בתחום

בטרם נפרוס את שלל היתרונות הגלומים בהלוואות בצ'קים, יש לעמוד על נקודה חשובה אודות הלוואות אלו, היא לעניין שיעור הריבית המשולם בגינן.

כאמור, הלוואות בצ'קים נועדו לשמש את הלווים אשר אינם מעוניינים להיכנס למיטה עם הגופים הבנקאיים, או לחילופין, עבור אלו שאלו סרבו להעניק להם הלוואה. משכך, ניתן לקבוע בצורה די וודאית כי מדובר על לווים בעלי סיכון מוסף. משכך, יבקשו הבנקים לחסן עצמם כנגד תרחיש בו לא תיפרע ההלוואה.

 

סיבה ותוצאה – ריבית גבוהה

לשם חיסון המלווה מהמצב שתואר לעיל, מוטלת על הלוואות בצ'קים ריבית גבוהה יותר מאשר זו  ממחוזות אחרים. הריבית הגבוהה נועדה לפצות על הסיכון שההלוואה לא תחזור. משכך, יש להכין עצמו מראש כי הלוואות אלו אומנם קלות יותר לנטילה, אך גוררות תשלומים נלווים בשיעור גבוהה יותר.

 

יתרונות הלוואות בצ'קים

לאחר שעמדנו על הנקודה הבעייתית לעניין הלוואות הצ'קים, יש לעמוד על מספר יתרונות עיקריים הנובעים מפלטפורמת המימון החוץ בנקאית המדוברת.

 

מגוון רחב של גופים מלווים

בשל העובדה שהלוואות אלו מוסדרות ברגולציה, הלוואות בצ'קים ניתנות לנטילה לא רק מטעם הגופים הבנקאיים. בין הגופים הנוספים שיכולים להעניק לכם את ההלוואות הללו ניתן למצוא את חברות האשראי השונות, חברות הביטוח ואף גופי הלוואות עצמאיים.

 

פיקוח סטטוטורי צמוד

תחום ההלוואות בצ'קים מוסדר על ידי בנק ישראל ומשרד האוצר, ומפוקח על ידי האחרון בצורה אפקטיבית. משכך, הסיכון להימצאותם של גורמי הונאה וגורמים עוינים שונים בתחום יורד, וניתן לקבוע באופן די וודאי שמדובר על הלוואה בסיכון נמוך.

 

בניגוד לבנקים – בלי ערבים, בלי בטחונות

יתרון נוסף שעומד לעולם ההלוואות בצ'קים הוא היעדר הצורך בערבים להלוואה. לצד אלו, ההלוואות נגישות יותר מאשר מהגופים הפיננסיים הממוסדים, לרבות הבנקים. נציין כי לשם הגנה כנגד היעדר אלו, דורשים הגופים הפיננסיים ריבית די גבוהה, בשל הסיכון הגלום בהלוואה.

 

החזר לפי בקשתך – לטובת המלווה והלווה במקביל

ללווים בפלטפורמת הלוואות בצ'קים עומדת הזכות לקבוע את מספר התשלומים, בכפוף להסכמת המלווה. למצב זה שתי הצדקות עיקריות, הראשונה היא הרצון לוודא את פירעון ההלוואה, והשנייה היא הרווח הנובע מהריבית.

הסיבה הראשונה לקיומה של גמישות זו היא הוודאות שבהחזרת הכסף. הגוף המלווה מעוניין לקבל את כספי ההלוואה במלואם, ולכן רוצה לאפשר תנאי החזר אופטימליים בעבור כל לווה.

שנית, כאמור, ההלוואה גוררת עמה ריבית גבוהה יותר מאשר שאר אפיקי ההלוואות. משכך, ככל שתפרסו את ההחזר לתקופה ארוכה יותר, כך יזכה המלווה לריבית בשיעור גבוהה יותר.

 

אז האם הלוואות בצ'קים היא הדרך הנכונה להשגת מזומן?

לאחר כל זאת, יש לבחון האם באמת הלוואות בצ'קים מהווה הדרך הנכונה להשגת מזומן. בחינה זו תיעשה, כמובן, על רקע מאפייני נוטלי ההלוואות המדוברות, הם המבקשים שלא להגיע אל כתלי הבנק.

ראשית, המלצת המערכת היא ליטול הלוואות אלו רק כאשר מדובר על הלוואות בסכומים נמוכים. סכומים שאינם גבוהים משמעותית משיעור ההכנסה הפנויה יאפשרו תקופת פירעון די מצומצמת, אשר תוביל לתשלומי ריבית שאינם מרקיעי שחקים.

כך, במידה ואתם מעוניינים לשפץ את המטבח בעלות שלא עולה על 20,000 שקלים, יכולה הלוואת צ'קים להוות פתרון הולם.

אולם, במידה ואתם מעוניינים לרכוש דירה להשקעה באזור סטודנטיאלי, או לממן חלום ישן בהיקפי תשלום גבוהים, דוגמת רכב יוקרה או חופשה ברחבי העולם, מדובר על פתרון פחות הולם.

 

הקטנת הסיכון והימנעות משוק אפור

גורם סיכון אשר יכול לעלות בתחום הלוואות הצ'קים הוא יצירת קשרים עסקיים עם גורמים שאינם רצויים לנו, הם מלווים מהשוק האפור. בשל העובדה שמדובר, לא פעם, על לווים בעלי כושר פירעון מוגבל, נטילת הלוואה מגורמים אלו עשויה להיות לא נעימה, בלשון המעטה.

משכך, יש לעמוד על מספר עקרונות עיקריים לשם הימנעות מכניסה לקשרים עם אלו.

ראשית, יש לשאול את נציג החברה האם ניתן לה היתר למתן הלוואות בפרט, ועיסוק במימון חוץ בנקאי בכלל, מטעם משרד האוצר.

חברות אשר עובדות תחת אישור השלטון כפופים לרגולציה וכללי פיקוח, אשר יבטיחו את תקינות ההלוואה.

כמו כן, מומלץ לבחון את וותק חברת המימון, שכן מהווה אינדיקציה להצלחת החברה ותפקודה.

כתבות נוספות בנושא

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>>