לוח סילוקין – מהו, ואיך מחשבים אותו

סביר להניח כי במהלך החיים, תיאלצו לקחת משכנתא או הלוואה משמעותית אחרת, לפחות פעם אחת. יכול להיות שאת ההלוואה הזו תיקחו לצורך רכישת דירה, אולי לטובת פתיחת עסק חדש, ויכול להיות שתרצו דווקא לרכוש רכב.

מטבע הדברים, הלוואות כרוכות בתשלום ריבית – 'אני מביא לך היום 50 שקלים, ובעוד שנה, תחזירי לי את אותם 50 השקלים, בתוספת 5% ריבית, ולכן בסך הכל תחזירי לי 55 שקלים'. נשמע פשוט, לא? אז זהו, שבהחזר הלוואות גדולות, העניינים קצת מסתבכים, ויש כמה שיטות להחזר ההלוואה.

השיטות השונות מוכרות בתור שם כולל כ- 'לוח סילוקין', אותו תוכלו להכיר במאמר שלפניכם. 

מהו לוח סילוקין?

לוח סילוקין, כשמו כן הוא – נועד לסלק הלוואה, כאשר בפועל הוא מציג שלבים שונים של החזר הלוואת המשכנתא.

כידוע, סכום החזר ההלוואה מורכב ממחיר הקרן ההתחלתי (ההלוואה שהתקבלה) וכן מהמחיר של הריבית של ההלוואה.

לדוגמא, נניח כי אדם לקח משכנתא בסכום של 750 אלף ₪, אותה יש להחזיר על פני 150 חודשים. מחיר הקרן יעמוד בדיוק על 750 אלף ₪, כאשר אם הוא יוחזר באופן קבוע כל חודש, ישלם הלווה (לקוח המשכנתא), החזר של 5000 ₪ (750,000 (סכום הקרן) חלקי 150 (תקופת חודשי ההחזר) שווה 5000).

בעוד גובה הקרן נשאר קבוע לכל אורך תקופת ההחזר, ולא יכול להשתנות כלל, גובה הריבית משתנה מתקופה לתקופה. לכן, לוח הסילוקין נועד לעקוב אחר התשלומים התקופתיים לאורך תקופת ההלוואה.

 

מבנה לוח הסילוקין

לוח הסילוקין מפרט ארבע קטגוריות שמתארות את ההלוואה, כפי שהיא נקבעה בסיכום בין הלווה למלווה:

  1. תקופת ההלוואה.
  2. גובה ההלוואה, כלומר הסכום שקיבל הלווה ('הקרן').
  3. סוג ההלוואה.
  4. ריבית שעל הלווה לשלם.

כמו כן, ישנם סוגים שונים של לוחות: לוח סילוקין רגיל או לוח סילוקין שפיצר, עליהם יורחב להלן.

 

לוח סילוקין
לוח סילוקין
לקבלת לוח סילוקין מותאם אישית שלחו לנו וואטסאפ
צרו איתנו קשר בוואטסאפ – 055-308-7500
e-loans.co.il

כל לוח סילוקין מציג מספר מרכיבים שמאפיינים את ההלוואה:

  • הלוח מציג את החזר ההלוואה לפי חודשים ולא לפי שנים, זאת משום שבאופן זה ניתן להציג את מגוון התמורות שהתחוללו בגובה ההלוואה וביתרתה לאורך הזמן.
  • לוח סילוקין מציג בנוסף את יתרת הקרן שנותרת לאחר כל תשלום.
  • כמו כן, מוצג כיצד כל תשלום חודשי התחלק, איזה חלק מהתשלום משויך להחזר הקרן, ואיזה חלק מהתשלום משויך להחזר בגין תשלומי ריבית.
  • הלוח מציג לבסוף את סכום ההחזר החודשי שמכיל הן את החזר הריבית והן את החזר הקרן.

 

הסוגים השונים של לוחות הסילוקין

בישראל ישנם סוגים שונים של הלוואות שמיוצגות בלוחות סילוקין שונים: הסוג הראשון הוא לוח שפיצר, אשר מחלק את הפירעון לתשלומים אחידים. הסוג השני הוא לוח סילוקין בהחזר קבוע, בו ההחזר על הקרן נותר קבוע אך מתווסף לו סכום תקופתי משתנה על פי הריבית התקופתית. סוג נוסף של הלוואה מייצג את הלוואת הבוליט, בו תחילה משולמת אך ורק הריבית ולבסוף גם הקרן. להלן יוסברו בפירוט ההבדלים בין סוגי ההלוואות והלוחות השונים.

 

לוח סילוקין שפיצר

לוח סילוקין שפיצר, מגלם ומציג שיטת תשלום לפיו הפירעון מחולק לתשלומים חודשיים קבועים ללא הפרדה בין הקרן לבין הריבית, ללא הצמדה למדד וללא שינויי ריבית. נציג להלן דוגמא לשימוש בלוח סילוקין שפיצר:

נניח כי אדם לקח הלוואה בגובה 25 אלף ₪, המוחזרת בשיטת לוח סילוקין שפיצר. הריבית החודשית על הלוואה זו הינה – 0.4%. מספר התשלומים – 10 תשלום שווי קרן.

 

באמצעות חישוב מימוני, נגלה כי גובה ההחזר החודשי הוא 2,555.33. נציג לפניכם את החזר ההלוואה באמצעות לוח סילוקין שפיצר:

תשלום מס' יתרת החזר ההלוואה גובה התשלום החודשי כמה מתוך ההחזר על חשבון הריבית? כמה מתוך ההחזר על חשבון הקרן?
1 25,000 ₪ 2555.33 ₪ 100 ₪ 2,455 ₪
2 22,545 ₪ 2555.33 ₪ 90.18 ₪ 2,465 ₪
3 20,080 ₪ 2555.33 ₪ 80.32 ₪ 2,475 ₪
4 17,605 ₪ 2555.33 ₪ 70.42 ₪ 2,485 ₪
5 15,120 ₪ 2555.33 ₪ 60.48 ₪ 2,495 ₪
6 12,625 ₪ 2555.33 ₪ 50.50 ₪ 2,505 ₪
7 10,120 ₪ 2555.33 ₪ 40.48 ₪ 2,515 ₪
8 7,605 ₪ 2555.33 ₪ 30.42 ₪ 2,525 ₪
9 5,080 ₪ 2555.33 ₪ 20.32 ₪ 2,535 ₪
10 2,545 ₪ 2555.33 ₪ 10.18 ₪ 2,545 ₪

 

בתשלום הראשון, יתרת החזר ההלוואה היא – 25,000 ₪. לצורך חישוב כמה מתוך ההחזר החודשי, משולם על חשבון הריבית, נבצע את החישוב הבא: 0.4% * 25,000 = 100 ₪. מכאן יוצא, כי ההחזר החודשי  המוחזר על חשבון הקרן לחודש הראשון הוא 100 – 2555.33 = 2455 ₪.

בתשלום מס' 2, יתרת החזר ההלוואה היא 22,545 ₪:  25,000 ₪ (יתרת ההחזר המקורית) פחות 2455 ₪ (סכום שהחוזר על חשבון הקרן).

נבצע בשנית את החישוב הבא: 0.4% * 22,545 = 90 ₪. דהיינו, כדי למצוא כמה מתוך ההחזר משולם על חשבון הריבית, אנו מבצעים את מכפלת הריבית ביתרת החזר ההלוואה.

מכאן יוצא, כי ההחזר החודשי המוחזר על חשבון הקרן לחודש השני הוא 90 – 2555.33 = 2465 ₪. ביצענו חישובים דומים לגבי שאר שמונת התשלומים.

 

ממצאי השימוש בלוח סילוקין שפיצר

השימוש בלוח סילוקין שפיצר מביא לכך שהמלווה עשוי לקבל לידיו סכום החזר גבוה מסכום הקרן. כלומר החישוב הוא לטובת המלווה, שהוא בדרך כלל הבנק שמעניק את המשכנתאות.

הסיבה לכך היא שהמלווה מחלק את התשלומים כך שבהתחלה אחוז גדול מהתשלום יוקדש לריבית ואחוז קטן יוקדש לקרן.

כלומר, המלווה מרוויח מההתחלה שיעור גבוה של ריבית. בצורת הלוואה שכזו יתרת הקרן קטנה בקצב נמוך משום שנלקח מכל תשלום שיעור גבוה יותר להחזר על חשבון הריבית ולא על חשבון הקרן.

 

מהם חסרונות השימוש בלוח סילוקין שפיצר?

הבעייתיות הפרקטית בעקבות השימוש בשיטה זו, נוצרת במקרים בהם הלווה מעוניין לסיים את תשלומי המשכנתא טרם המועד שנקבע.

במצב זה, תיוותר ללווה יתרת קרן גבוהה יחסית לגובה התשלומים שכבר פרע (זאת משום שחלק נכבד מהתשלום יועד לתשלום הריבית). ככל שההלוואה ניתנת לתקופת זמן ארוכה יותר, כך היא פחות ופחות משתלמת עבור הלווה. על כן, רצוי לקצר ככל שניתן את תקופת תשלומי המשכנתא.

 

לוח סילוקין בהחזר קרן שווה

בלוח זה ההחזר מתחלק לתשלום תקופתי קבוע על פי הקרן ולתשלום תקופתי משתנה של הריבית. כלומר, זהו לוח שמחלק את ההחזר להחזר של הריבית ולהחזר של הקרן.

לכל אורך תקופת ההחזר מתבצע תשלום של אותו החלק מהקרן, ובנוסף מוחזרת הריבית באופן משתנה. התוצאה היא שלאורך תקופת ההחזר, ככל שקטנה יתרת ההלוואה, קטנה גם הריבית, משום שהיא משולמת כאחוז מהקרן שנותרת.

בשיטת שפיצר מחשבים בראש ובראשונה את ההחזר הכולל, כאשר מה שמשתנה הוא הריבית וההחזר הכולל בכל חודש.

 

נניח כי אדם לוקח הלוואה בסכום של 600 אלף ₪, בריבית  חודשית של 0.167%, לתקופה של 10 שנים (120 חודשים). נציג להלן את החזר ההלוואה בהתאם לשיטת לוח סילוקין החזר קרן שווה:

תשלום מס' יתרת החזר ההלוואה גובה התשלום החודשי כמה מתוך ההחזר על חשבון הריבית? כמה מתוך ההחזר על חשבון הקרן? תשלום מס' יתרת החזר ההלוואה גובה התשלום החודשי כמה מתוך ההחזר על חשבון הריבית? כמה מתוך ההחזר על חשבון הקרן?
1 600,000 ₪ 6,000 ₪ 1000 ₪ 5,000 ₪ 13 540,000 ₪ 5,900 ₪ 900 ₪ 5,000 ₪
2 595,000 ₪ 5,992 ₪ 992 ₪ 5,000 ₪ 14 535,000 ₪ 5,892 ₪ 892 ₪ 5,000 ₪
3 590,000 ₪ 5,983 ₪ 983 ₪ 5,000 ₪ 15 530,000 ₪ 5,883 ₪ 883 ₪ 5,000 ₪
4 585,000 ₪ 5,975 ₪ 975 ₪ 5,000 ₪ 16 525,000 ₪ 5,875 ₪ 875 ₪ 5,000 ₪
5 580,000 ₪ 5,967 ₪ 967 ₪ 5,000 ₪ 17 520,000 ₪ 5,867 ₪ 867 ₪ 5,000 ₪
6 575,000 ₪ 5,958 ₪ 958 ₪ 5,000 ₪ 18 515,000 ₪ 5,858 ₪ 858 ₪ 5,000 ₪
7 570,000 ₪ 5,950 ₪ 950 ₪ 5,000 ₪ 19 510,000 ₪ 5,850 ₪ 850 ₪ 5,000 ₪
8 565,000 ₪ 5,942 ₪ 942 ₪ 5,000 ₪ 20 505,000 ₪ 5,842 ₪ 842 ₪ 5,000 ₪
9 560,000 ₪ 5,933 ₪ 933 ₪ 5,000 ₪ 117 20,000 ₪ 5,033 ₪ 33 ₪ 5,000 ₪
10 555,000 ₪ 5,925 ₪ 925 ₪ 5,000 ₪ 118 15,000 ₪ 5,025 ₪ 25 ₪ 5,000 ₪
11 550,000 ₪ 5,917 ₪ 917 ₪ 5,000 ₪ 119 10,000 ₪ 5,017 ₪ 17 ₪ 5,000 ₪
12 545,000 ₪ 5,908 ₪ 908 ₪ 5,000 ₪ 120 5,000 ₪ 5,008 ₪ 8 ₪ 5,000 ₪

 

כפי שניתן לראות, על פי שיטה זו, החזר הקרן יהיה קבוע – 5000 ₪. עם זאת, החזר הריבית משתנה מידי חודש, והוא מחושב באופן הבא: 0.167% (הריבית החודשית) כפול יתרת החזר ההלוואה.

בתשלום הראשון, יתרת החזר ההלוואה היא – 600,000 ₪.

לצורך חישוב כמה מתוך ההחזר החודשי, משולם על חשבון הריבית, נבצע את החישוב הבא: 0.167% * 600,000 = 1000 ₪.

ההחזר החודשי על חשבון הקרן, אינו משתנה, ועומד על 5000 ₪ מידי חודש. מכאן יוצא, כי סך ההחזר החודשי המוחזר על חשבון הקרן לחודש הראשון הוא 1000 + 5000 = 6000 ₪. בתשלום מס' 2, יתרת החזר ההלוואה היא 595,000 ₪:  600,000 ₪ (יתרת ההחזר המקורי) פחות 5000 ₪ (סכום שהחוזר על חשבון הקרן). נבצע בשנית את החישוב הבא: 0.167% * 595,000 = 992 ₪.

דהיינו, כדי למצוא כמה מתוך ההחזר משולם על חשבון הריבית, אנו מבצעים את מכפלת הריבית ביתרת החזר ההלוואה. מכאן יוצא, כי ההחזר החודשי המוחזר על חשבון הקרן לחודש השני הוא 992 + 5992 = 5992 ₪. ביצענו חישובים דומים לגבי שאר התשלומים, כפי שניתן לראות בטבלה.

 

יתרונות וחסרונות השימוש בשיטת לוח סילוקין קרן שווה

לשיטה זו ישנם יתרונות שונים. ראשית, כאמור, ההחזר החודשי קטן לאורך השנים כמו גם תשלומי הריבית, אשר מחושבים מתוך גובה הקרן שהולכת ומצטמצמת. שנית, פירעון תשלום הקרן מתבצע באופן מהיר יותר משום שמלכתחילה התשלום הקבוע מכיל את תשלום הקרן.

אולם, חסרונותיה של שיטה זו קשורים ביתרונות אלו. תשלום קבוע של הקרן מצריך תשלום התחלתי גבוה מאשר בלוחות סילוק אחרים. בנוסף, חברות רבות ובנקים שונים אינם מציעים משכנתא בתצורה זו, ולכן התחרות קטנה, מה שמקטין את יכולת המיקוח וההשוואה של המחירים.

על כן, שיטה זו מתאימה למי שיכול כבר מרגע לקיחת ההלוואה לשלם סכום גבוה יחסית, או למי שיודע שבמהלך השנים יכולת ההחזר שלו תלך ותצטמצם, לדוגמה בשל יציאה לפנסיה.

 

הלוואת בוליט

שיטת הלוואה זו, אשר נקראת גם בלון, גרייס, או גישור, מחלקת את תקופת ההחזר כך: לכל אורך תקופת ההחזר מתבצע תשלום של הריבית. לבסוף מתבצע תשלום הקרן בתשלום בודד. זהו למעשה הסכם של דחיית תשלומים. הוא מאפשר דחייה של תשלום הקרן, לרוב למספר שנים אחדות, אך גוזר תשלום תקופתי של ריבית שמחושבת מסך הקרן במלואה בכל פעם. זאת בניגוד ללוח סילוקין בהחזר קבוע אשר מוביל לתשלום הולך וקטן של הריבית אשר מצטמצמת לאור התשלום ההדרגתי של יתרת הקרן. התוצאה היא שהסכום הכולל של החוב גדול מסכום הקרן של ההלוואה.

הלוואות בוליט מהוות סיכון ללווה באצטלה של שיטת הלוואה משתלמת. אמנם התשלום ההתחלתי הוא קטן יחסית מדי חודש, אך הבעיה היא שבתום תקופת הפירעון יש לשלם בתשלום יחיד את הקרן, שלעיתים מתנפחת בשל הצמדה למדדים. מאידך גיסא, הלוואה שכזו יכולה להתאים ללווים אשר יודעים בוודאות שהם עתידים לקבל בתוך שנים בודדות את הסכום המלא לתשלום המשכנתא.

על כן, לא מומלץ לקחת הלוואות גישור במקרה של הנחה כי המצב הכלכלי עתיד להשתנות בקרוב לטובה, אלא רק במידה והסכום העתידי מובטח באופן מוחלט. לפיכך, לרוב זוהי הלוואה שניתנת ללווים שיש בבעלותם בטחונות, לדוגמת נכסים ודירות, והיא דורשת הוכחת אמינות עבור הבנקים בצורה מיטבית.

חשוב לזכור שזוהי ההלוואה היקרה ביותר מיתר ההלוואות וזאת משום שהריבית שמצטברת היא גם על הקרן וגם על הריבית ההתחלתית.

 

האם לוחות הסילוקין משקפים את השינויים במדד?

הלוואות אשר מוצמדות למדד חיצוני חשופות לשינויים שלא ניתן לצפות מראש. משום כך, לוחות הסילוקין לא יכולים לשקף את הריבית המשתנה.

כיצד מחשבים את לוחות הסילוקין?

לכל אחת משיטות ההלוואה ישנם חישובים מתמטיים מורכבים שמאפשרים לחשב את תשלומי הפירעון. כל אחד מלוחות הסילוקין מחלקים בצורה שונה את הקרן ואת הריבית ואת שיעור ההחזר של כל חלק. אתרי הבנקים מציעים מחשבוני משכנתא שמאפשרים לחשב במדויק את התשלומים.

 

איזו שיטה עדיפה?

זוהי בחירה סובייקטיבית שנובעת ממצבו הכלכלי של כל לווה. על הלווה לבחון את העדפותיו ואת מצבו הכלכלי הנוכחי כמו גם העתידי. עליו לבחון האם הוא מעוניין לשלם את ההלוואה כך שגובה התשלום ילך ויגדל או ילך ויקטן לאורך השנים. כמו כן, עליו לבחון שמא בזמן תקופת הפירעון הוא יהיה מעוניין לשנות את שיטת ההלוואה.

רבים שואלים – מהי השיטה המומלצת ביותר להחזר משכנתא. למעשה, אין לכך תשובה גורפת – לכל לווה יש את הנתונים שלו, ורק על פי מידע אודות מצבו הכלכלי של כל לווה ניתן לקבוע מהי שיטת ההחזר המומלצת עבורו.

אנו ממליצים לפנות ליועצי משכנתא, על מנת שתוכלו לבחור את שיטת ההחזר הטובה ביותר עבורכם. שימו לב- לעיתים רבות הדרך המומלצת להחזר תהיה זו שמשלבת בין שתי השיטות – לוח סילוקין שפיצר ולוח סילוקין קרן שווה.

כתבות נוספות בנושא

הלוואות בצ'קים

לצד הגופים הבנקאיים, אשר מתנים הענקת הלוואה בשלל מאפיינים

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>>