מערכת נתוני אשראי – מאגר נתוני האשראי עושה חסד עם היציבים ומקשה על המתקשים

חוק חדש במדינת ישראל בנוגע לחשיפת מידע אישי על התנהלות האשראי של כל תושב ומשק בית במדינה קובע: לכל גורם מלווה שמספק אשראי תהיה גישה לבקש, באישורכם, מידע על ההתנהלות הכלכלית הנוגעת להחזרת הלוואה, לגבי כל אחד.

אם ההתנהלות הכלכלית שלכם תקינה ואתם מחזירים הלוואות בזמןאתם תשמחו מאוד על מה שאני עומד לספר בכתבה הזו. במידה ואתם מפספסים החזרים במקרה הטוב, או שקועים בבוץ כלכלי עמוק במקרה הרעהמערכת החדשה לנתוני אשראי רק תקשה עליכם אפילו עוד יותר, אבל יתכן כי במקביל היא מצילה אתכם מקריסה טוטאלית. "חוק נתוני האשראי" נכנס לתוקפו באפריל השנה (2019), החוק נועד כדי לעודד תחרות בשוק ההלוואות הישראלי, ומאפשר ללווה להגדיל את כמות האפשרויות שיש ברשותו לפני שהוא נוטל הלוואה.

מה זה מאגר נתוני אשראי?

מערכת או מאגר נתוני האשראי הוא מאגר שנמצא בידי בנק ישראל, ובו יש פירוט על כלל ההלוואות שיש ברשות פרט מסויים, רציפות החזר ההלוואות ומידע נוסף לגבי ההלוואות שלו. עד שיצא החוק לפועל, אך ורק הבנק שלכם היה יודע אם אתם "לווים טובים" – כאלו שמחזירים את התשלומים על ההלוואות שלהם "כמו שעון", או שמא אתם "לווים גרועים", כאלו שמועדים לפורענות ולתת להם הלוואה זה דבר מסוכן.

מאז שהחוק יצא, כל בנק או גורם אחר המספק אשראי באופן חוקי ומפוקח, אליו תיגשו לקבל הלוואה, ואין לו מידע לגבי התנהלות האשראי שלכם, יוציא בקשה לבנק ישראל ויוכל להנפיק באישורכם את המידע הזה לשימושו, ויתחשב בו בעת שהוא מקבל החלטה האם לספק לכם הלוואה או לא, ובאילו תנאים וריביות.

מי יכול לקבל את המידע הזה עליי דרך מערכת נתוני האשראי?

רשימה רחבת היקף של גופים וארגונים יכולים לקבל מידע מפורט בנוגע להתנהלות האשראי שלכם דרך מאגר נתוני האשראי, החל מהבנקים, כמובן, דרך חברות שמנפיקות כרטיסי חיוב מכל הסוגים, בתי משפט, חברת החשמל, הוצאה לפועל וכונס נכסים, בנק ישראל, וכל חברה או גוף אחרים שנותנים ומספקים, תחת פיקוח ממשלתי, אשראי ללקוחות באופן רשמי וחוקי. לרשימה הזו, למרות שהם עונים להגדרה באופן כמעט מפורש, לא נכנסות חברות הביטוח הפרטיות, לצערן.

רוצים לשמור על הפרטיות? אתם יכולים לבקש לצאת!

יש באפשרותכם להוציא את עצמכם מהליך התיעוד שמתרחש עבורכם במאגר נתוני האשראי אם אתם רוצים זאת ורק אם אינכם בהליכי הוצאה לפועל או פשיטת רגל, למרות שיש חסרון מאוד בולט אם תעשו זאת, שיוסבר בהמשך. אתם יכולים גם לבקש "הסרה חלקית", וכך לא להכחד לחלוטין מתיעוד במאגר, אלא רק תשלטו על כמות המידע שיעבור לגביכם ואופיו, ותוכלו גם להגביל את המידע סלקטיבית עבור גופים מסויימים. שימו לב שאם ההתנהלות האשראית שלכם תקינה ואתם אחראיים ויציבים כלכלית, ומחזירים את ההלוואות שלכם בזמן ובאופן תקין, אין שום סיבה שתבקשו הפסקת תיעוד או הגבלה של הפרטים, ויש גם חסרון שעשוי להתממש כמו שאמרתי קודם: במידה ויש לכם מקרים ארעיים ולא שכיחים שבהם אתם מפספסים תשלום או מאחרים בהחזר הלוואה, יתכן וגם במקרה כזה עדיף שלא תבקשו להסיר את התיעוד לגביכם מהמאגר או להגביל את המידע שניתן להשיג עליכם דרך המאגרשכן יתכן וגורם מסויים יסרב לתת לכם הצעה להלוואה כשיראה שאין מידע עליכם במאגר, והיה נותן לכם הלוואה אם היה רואה שרק קרה ש"פיספסתם" איזה החזר חודשי חד פעמית.

איזה מידע נשמר עליי במאגר נתוני האשראי?

נתוני אשראי כללייםמידע שקשור באופן ישיר לנטילת האשראי: מסגרות, בקשות שהוגשו, פירוט רכישות עם חלוקה לתשלומים, תקינות ורציפות החזר ההלוואות והתשלומים החודשיים, מידע על צ'קים ובפרט צ'קים שחזרו ללא כיסוי, וכדומה.

פירוט של פניות למאגר על ידי גופי אשראיאם בנק א' פנה למאגר וביקש לקבל עלייך מידע, כשבנק ב' יפנה למאגר לבקש עלייך את המידע שבוע לאחר מכן, הוא יראה את הבקשה של בנק א' מלפני שבוע, וידע שקיבל עלייך מידע. זה יכול להיות חיובי, שכן בנק ב' יבין מיד שהלקוח פונה למספר גורמים מלווים לפני שהוא נוטל את ההלוואה.

פירוט של פניות למאגר על ידי הלקוחהמערכת לנתוני אשראי מתעדת כאשר לקוח מסויים פונה למאגר ומבקש לקבל מידע מהמאגר, פירוט כלשהו מהמאגר, דוחות וכדומה.

מידע מרשויות המדינה כגון הוצאה לפועל, כונס נכסים, בנק ישראל וכדומהאם יש לרשויות במדינה מידע כלשהו בנוגע למישהו, המידע הזה נרשם ומתועד במאגר נתוני האשראי הארצילרוב מדובר במידע שלילי בנוגע לכך שלקוח לא מחזיר הלוואה או התחייבות, או מידע לגבי צ'ק שחזר.

האם כל המידע הקשור לאשראי שלי ונטילתו רשומים במאגר?

חד משמעית לא! המידע שמתקבל בדו"ח בעת קבלתו ממאגר נתוני האשראי מוגבל לעד 3 שנים אחורה. מאחר ומערכת נתוני אשראי היא מערכת חדשה, בחלק מהמקרים לא ניתן לקבל מידע 3 שנים אחורה, רק מידע "טרי" מתועד ורשום במערכת. מידע מבנקים וחברות כרטיסי האשראי אך ורק מאמצע 2016, מידע מבנק ישראל ורשויות המדינה אך ורק מאמצע 2018, ומידע מגופים שאינם בנק שמספקים אשראי ללקוחותאך ורק ממועד הקמת המאגראפריל 2019.

מה זה אומר? שאם פעם הייתם לווים סוררים ומועדים לפורענות, אבל סגרתם תיק בהוצאה לפועל לפני אמצע 2018, או סגרתם את כל התשלומים החסרים שחזרו ופרעתם הלוואה מסויימת לפני 2016 – תראו לכאורה נקיים לחלוטין עבור גורמים שידרשו לקבל מידע מהמאגר.

איך הליך נטילת הלוואה יראה מעכשיו, אחרי שהמערכת נכנסה לתוקף?

בשלב הראשוןאתם ניגשים אל גורם מלווה ומבקשים ממנו לקבל אשראי. לפני הקמת המאגר, אותו גורם מלווה אליו ניגשתם היה מבקש ממכם מידע בצורה של מסמכים כמו פירוט חשבון, תלושי השכר שלכם מהחודשים האחרונים וכדומה. במצב הנוכחי החדש, יש באפשרותו של אותו גורם מלווה לקבל מידע מלא ומדוייק על התנהלות האשראי שלכםהמידע שקיים עליכם במאגר נתוני האשראי. הוא יגיש לכם טופס אישור ויבקש שתחתמו עליו, ולאחר החתימה, הוא יכול לפנות ללשכת נתוני האשראי ולבקש את המידע. הגורם המלווה יקבל את המידע עליכם ויכול על סמך המידע שהופק להחליט האם הוא מאשר לכם הלוואה או לא, עד איזה סכום, באילו ריביות ובאילו תנאים הוא מאשר לכם הלוואה. המידע מהמאגר לא מחייב את הגורם המלווה בשום אופןגם אם אתם נראים כלווים המושלמים בעולם עדיין יש באפשרות הגורם המלווה לסרב מלתת לכם הלוואה, וגם אם אתם לווים נוראיים עדיין יש סיכוי שיאשר לכם הלוואה למרבית הפתעתכם.

הדו"ח יכיל המלצה לגורם המלווה האם כדאי לו, לדעת לשכת נתוני האשראי שהפיקה את הדו"ח עבורו, לתת לכם את ההלוואה על סמך הנתונים. גם במקרה הזהמדובר בהמלצה בלבד ואין חובה על הגורם המלווה לקבל את ההמלצה ולנהוג כלשונה.

האם כל ה"פאשלות" שלי בנוגע להחזרת הלוואה מופיעות בדו"ח?

לא. הדו"ח לא יכיל מידע על פאשלות "קטנות" או "טריות" כדי להגן עליכם ולהיטיב את סיכוייכם לקבל הלוואה טובה בתנאים טובים. אם עדיין לא עבר חודש מהיום שבו התחיל הפיגור בתשלום על הלוואה מסויימתהוא לא יופיע בדו"ח. אם החוב באיחור קטן מ-200 ש"חהוא לא יופיע בדו"ח. כמו כן אם עדיין לא קיבלתם הודעה

מסודרת רשמית בנוגע לחוב בהלוואה שלכםגם במקרה הזה החוב הזה לא יופיע בדו"ח.

מומלץ לבקש לשימושכם האישי דוח ריכוז נתוניםדוח שמערכת נתוני האשראי מפיקה וזמין אך ורק למי שהדוח מדבר עליו. ניתן להוציא דוח מעודכן אחת לשנה ללא תשלום, או לעיתים תכופות יותר בתשלום סימלי. בדוח יופיע מידע לגבי כלל ההלוואות שלכם והריביות, מסגרות האשראי שלכם, כל פעילות שבה מסרתם צ'ק או הוראות קבע שמחוברות לחשבון הבנק שלכם, ערבויות שיש לכם או שאתם נתתם, הגבלות על החשבון וכיוצא בזאת תיקי הוצאה לפועל ופשיטת רגל כנגדכם. את הדו"ח מבקשים באמצעות האינטרנט באתר נתוני האשראי והוא מגיע אליכם תוך זמן קצר מאוד לתיבת הדואר האלקטרוני שלכם.

כתבות נוספות בנושא

הלוואות בצ'קים

לצד הגופים הבנקאיים, אשר מתנים הענקת הלוואה בשלל מאפיינים

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>>