ניכיון צ'קים – כדי שהעסק ימשיך לתפקד

על אף התדמית האפורה הרובצת על שוק ניכיון הצ'קים, שלעיתים מגיעה לכדי ביקורת שהתחום לוקה באי חוקיות, הוא דוהר קדימה. בנקים רבים שנכנסו לתחום, המהווה אפיק אשראי לגיטימי לכל עסק, מהווים את חוד החנית של התחום בארץ, לצד מספר חברות ניכיון צ'קים שהספיקו לצאת להנפקה ראשונית ולגיוסים משניים. אז כיצד עובדת הפלטפורמה שמאפשרת קבלת מזומן במקום? 

תזרים מזומנים הוא אחד הפרמטרים החשובים ביותר בתפקודו של בית עסק. בעוד יציבות תזרים המזומנים תאפשר גדילה וצמיחה של העסק, היעדרו יכול להוביל לעצירה ההתפתחות ואף לקריסת העסק. לא פעם בתי עסק פשטו רגל בשל תזרים מזומני שלילי, זאת על אף היותם בעלי דוח רווח והפסד מעולה. 

אחת הסיבות לבעיות העסקים, בכל הנוגע לתזרים המזומנים, היא אופן התשלום הנפוץ בשוק. ספקים ולקוחות רבים מאפשרים תשלום בצורה של "שוטף פלוס", כלומר, צ'ק שמועד פרעונו הוא עתידי, ואינו יכול להיפרע ברגע זה. צורת תשלום זו, לצד מחנק אשראי מטעם הגופים הפיננסים המסורתיים, הובילו לפיתוח ענף ניכיון הצ'קים. 

ניכיון צ'קים – תחליף אשראי שהבנקים אימצו

ניכיון צ'קים הוא כלי אשראי שהספיק להפוך לפופולרי מאוד בקרב העסקים בישראל, המאפשר קבלת כסף מזומן בעד צ'ק דחוי, בכפוף לתשלום ריבית ועמלה. במילים אחרות, מדובר על רשת הלוואות בריבית, אשר נקבעת בהתאם לסיכונים ולגורמים נוספים, המשתנים ממקרה למקרה. לשם הדגמה, נניח כי רפאל קיבל מספק צ'ק, על סך של 5000 שקלים, שמועד פרעונו בעוד חודשיים.

רפאל, שמעוניין לקבל מזומן ברגע זה, יפנה אל חברת ניכיון צ'קים. לאחר בדיקות שייעשו מטעם החברה (כפי שיפורט בהמשך), קבעה החברה עמלת ניכוי בסך של 2%, לצד ריבית חודשית בשיעור של 0.2%. רפאל, על פי ההסכם, יקבל במועד חתימת העסקה סכום של 4,900 שקלים, ויאלץ לשלם 10 שקלים עד לפדיון הצ'ק, משמע לאורך חודשיים. לפיכך, בעד צ'ק בשווי 5,000 שקלים, יקבל רפאל 4,880 שקלים במזומן.

ענף ניכיון הצ'קים נפוץ בקרב מרבית העסקים בישראל. קביעה זו נתמכת לאור זהות הפועלים העיקריים בשוק. 80% מהגופים הפיננסיים בתחום הם הבנקים השונים, לצד גופי מימון חוץ בנקאיים שונים וחלפני כספים (המכונים CHANGE), הנתונים לפיקוחו של משרד האוצר.

כאמור, ניכיון צ'קים נועד בעיקר לסיוע תזרימי של עסקים קטנים ובינוניים, שקורסים תחת הצורך במזומנים בכל רגע נתון. אולם, השימוש בכלי זה אינו מוגבל אליהם בלבד, שכן דלתות המוסדות האמורים פתוחים גם בפני אנשים פרטיים ותאגידים גדולים. הסיבה לכך היא שהפלטפורמה מהווה שיטת מימון שונה, המאפשרת קבלת אשראי בתנאי מימון נוחים ביחס לשאר האפשרויות בשוק.

 

ניכיון צ'קים
ניכיון צ'קים
להשאיר את העסק עם תזרים חיובי
צרו איתנו קשר בוואטסאפ – 055-308-7500
e-loans.co.il

התהליך שמאחורי התשלום

כאמור, בניכיון צ'קים מעביר בעל העסק אל הגוף הפיננסי את הצ'ק הדחוי, ולאחר השלמת העסקה מועברים כספי התשלום (בניקוי העמלה והריבית) ישירות אל חשבון העסק. תהליך זה נחלק לשלושה שלבי משנה.

בשלב הראשון, מתבצעת בדיקת נאותות של הצ'קים. חברת הניכיון תבצע בדיקת היתכנות של תשלום הצ'ק, לרבות על ידי בחינה של הצדדים לעסקה המקורית, זמן עד למועד פירעון הצ'ק, ביטחונות וערבויות לתשלום, היסטוריה פלילית נקייה של החייב ועוד. את כלל אלו יהא על מזמין השירות לספק לבנק, במידת האפשר.

בשלב השני, לאחר אישור העסקה, יקבע הגוף הפיננסי את שיעור העמלה והריבית בגין ניכיון הצ'ק, שכן בדומה לניירות ערך סחירים, שיעורם של אלו משתנה על פי נתוני העסקה. על פי רוב, עמלת הניכוי תעמוד על טווח שבין 3%-1%, כתלות בסכום הצ'ק והנתונים האמורים לעיל.

בסיום שני השלבים האמורים יועברו הכספים לחשבון המוטב, בניכוי העמלה, והוא יחל בתשלום הריבית מרגע זה ועד לפדיון הצ'ק.

בנוסף, יש לציין מספר תנאי סף, עליהם עומדים הגופים השונים, לשם קבלת עסקה:

  • צ'קים פתוחים – כלומר, צ'קים שאינם רשומים לטובת מוטב בלעדי. צ'קים שאינם פתוחים אינם יכולים להיפרע על ידי חברת הניכיון, ולפיכך לא יתאפשר ניכיון של אלו.
  • הצ'ק כתוב כהלכה – על הצ'ק להיות במצב אופטימלי לשם מימושו.
  • תקופת פירעון – על פי רוב, יאפשרו גופים פיננסים לבצע ניכיון לצ'קים שמועד פירעונם עד שישה חודשים מיום חתימת העסקה.
  • היתר מטעם החתום – לקבלת מידע אודות חשבונו האישי מטעם הבנק מטעמו הנפיק את הצ'ק.

 

כמעט כל הכוס מלאה – יתרונות וחסרונות

בטרם נעבור לדבר על יתרונותיהם הרבים של פלטפורמת ניכיון הצ'קים, יש לעמוד על כך שבמרבית המקרים הלוואה תהא יותר זולה מאשר מקבילתה המדוברת. הסיבה לכך היא מועד תשלום העמלה. כידוע, כסף מגדיל את ערכו מידי חודש, זאת בשל ערך הריבית שניתן לקבל בעדו. לפיכך, תשלום העמלה בסוף התהליך, כפי שמקובל בשוק ההלוואות הסטנדרטי, על פני תשלומה בתחילת העסקה, כמקובל בעסקאות ניכיון צ'קים.

מנגד לכל אלו, יש לעמוד על מספר יתרונות משמעותיים שמעניקה פלטפורמת ניכיון הצ'קים. ראשית, מדובר על כלי המאפשר ייצוב של תזרים המזומנים. כפי שצוין לעיל, מדובר על כלי הכרחי ליציבות של כל עסק, גם במחיר העמלה, שכן ניתן להקבילו להנחת מזומן הנפוצה בשוק. שנית, מדובר על שיעורי ריבית, שבמרבית המקרים, משתלמים ונוחים יותר מאשר ערוצי המימון האחרים. שלישית, היות וחברת הניכיון לוקחת אחריות על תשלום הצ'ק, יורד חשש מאי פירעונו של הצ'ק, שיכול להוביל לפגיעה משמעותית ולפיגורי תשלומים עתידיים.

כתבות נוספות בנושא

הלוואות בצ'קים

לצד הגופים הבנקאיים, אשר מתנים הענקת הלוואה בשלל מאפיינים

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>>