הבנק מסרב להעניק לכם הלוואה? איך מתגברים על כך

אנשי עסקים, חברות וגופים שונים נוהגים לקחת הלוואות כלכליות מהבנקים למטרות שונות. באמצעות ההלוואות, מקבלים הלווים סכומי כסף נזילים באופן מיידי, תמורתם הם נדרשים לשלם לבנק סכומי כסף קבועים מידי חודש, בתוספת ריבית קבועה מראש. לעיתים, הבנק לא מאשר את ההלוואה, ומבקש ההלוואה נענה בסירוב. במאמר שלפניכם נציג כיצד ניתן להתגבר על סירוב הלוואה. 

מתי לקוח יקבל סירוב הלוואה?

קבלת הלוואה מהבנק מותנית במצבו הכלכלי של הלקוח ועל כן היא אינה מובטחת תמיד. כלומר, הבנקים אינם מחויבים להעניק ללקוחותיהם הלוואות אם הללו אינם עומדים בתנאים לכך. הבנקים וחברות האשראי מחזיקים בידיהם נתונים שעוקבים אחרי הפעילות הכלכלית של הלקוח, ובפרט אחרי יכולותיו לפירעון החובות כפי שנרשמו בעברו. בהתאם לכך, מתן ההלוואה ושירותי האשראי מצד הבנקים מבוססים על עבר מתועד זה.

כאשר הלקוח מיאן בפירעון החוב או כאשר מצבו הנוכחי של הלקוח ימנע ממנו לפרוע את החוב כראוי, הבנק בהחלט רשאי לסרב להעניק את שירות האשראי. מצב זה מכונה דירוג אשראי שלילי והוא נובע ממצבים דוגמת עבר של פשיטת רגל, חזרת שיקים, הגבלות חשבון, הליכי הוצאה לפועל וכדומה.

 

מדוע הבנק מסרב להעניק הלוואה ללקוח?

כאמור, מצב לפיו אין ביכולת הלקוח להחזיר הלוואה שמבקש, מכונה דירוג שלילי. משמעותו של דירוג שלילי היא חוסר אמון של הבנק ביכולת הלקוח לפרוע הלוואה. הבנק אינו 'פראייר', ולא מעוניין להעניק כספים ללקוחות שספק אם יוכלו להחזירם, על אחת כמה וכמה כאשר יש אינדיקציות מהעבר שמעידות על כך שהלקוח לא משיב כספים שקיבל.

לצד זאת, מטרה נוספת של סירוב הלוואה היא להגן על הלקוח ממצב של חובות שאין בידיו להחזיר, ולכן לא פעם הבנק נוקט בכך צעד שמיטיב עם הלקוח. בשל כך, מלווים רבים שנתקלים בסירוב מצד הבנקים וגופים פיננסיים אחרים מחד, אך זקוקים להלוואות מאידך, פונים לאופציות הלוואה שמציע השוק האפור והשוק השחור. הללו כוללות לרוב שיעורי ריבית גבוהים מהמקובל (מאחר שאנשי השוק השחור אינם מבחינים בין מלווים בעלי יכולת פירעון לבין אחרים ללא יכולת שכזו), לצד מדיניות איומים בכל הנוגע לאי – השבת החוב.

 

סיבות לסירוב הלוואה עבור אדם פרטי

כאמור, ביכולת הבנק לסרב להעניק הלוואה, בהתאם לנתונים העומדים לפניו. להלן מספר סיבות בגינן יסרב הבנק להלוות כספים ללקוחות פרטיים:

 1. היסטוריה של החזרת הלוואות שלא במועדים שנקבעו מראש. כלומר, גם במידה וההלוואה הוחזרה אך הדבר לא נעשה במועד הדרוש, הלקוח יחשב בבנק כלקוח אמין פחות.
 2. הכנסה נמוכה, ובייחוד כזו שמתחת לממוצע המשק, תגדיל את הסיכון שכרוך במתן ההלוואה. לעיתים גם במידה וההכנסה גבוהה, אך היא איננה סדירה וקבועה, היא תיחשב כהכנסה בלתי מספקת לשם קבלת ההלוואה.
 3. נימוק בלתי מספק לקבלת ההלוואה. כלומר, על הלקוח לשכנע את הבנק כי מטרת ההלוואה היא חיונית וראויה דיה.
 4. בטחונות מעטים או היעדר בטחונות של הלקוח מגביהים גם הם את רמת הסיכון שבמתן ההלוואה.
 5. שימוש באובליגו עד למיצוי מלא שלו. כלומר, ניצול מסגרת האשראי במלואה.
 6. הלוואה למען השקעה, כלומר מינוף יתר, תיחשב כאמינה פחות וזאת משום שהיא הופכת את ההשקעה לנטולת יסוד אמין של הון עצמי.

 

סיבות לסירוב הלוואה לעסקים

ישנן סיבות שונות בגינן עסקים, ובעיקר עסקים קטנים, עלולים לקבל סירוב הלוואה מצד הבנקים. על פי רוב, הסירוב נעשה משום שלעסק אין יכולת החזר להלוואה אותה הוא מבקש לגייס. לעיתים הסיבה תהא דווקא עברו של העסק. כך למשל, עבר העסק יהיה לו לרועץ במקרים בהם העסק התנהל בצורה קלוקלת כלפי הבנקים או במידה וננקטו כלפיו צעדים של עיקולי חשבון והגבלות אשראי. במידה והעסק 'לא עומד' בקריטריונים אלו באופן רשמי ובכל זאת הוא קיבל סירוב מצד הבנק, ייתכן שיש לסירוב נימוקים אחרים.

 

הלוואות על סך של 50 אלף ש״ח ומעלה, עשויות להידחות עקב הגורמים הבאים:

 1. השתייכות פעילות העסק לתחום של סיכון כלכלי גבוה.
 2. היעדר טיעון משכנע לנחיצות ההלוואה.
 3. ניצול מלא של מסגרת האשראי, קרי האובליגו, של העסק בשל תכנון  לטווח רחוק לקוי.
 4. העסק צעיר מדיי ומשך פעילותו קצר משנה.
 5. היעדר בטחונות מספקים של העסק.

 

האם ייתכן שהסירוב נעשה משיקולים לא לגיטימיים?

לעיתים אכן הבנק מסרב להעניק את ההלוואה ללקוח משיקולים שאינם ענייניים, אם בשוגג ואם מתוך מערך החלטות שפוגע בלקוח שלא בצדק. במקרה שהלקוח סבור שסירוב הבנק איננו הולם את יכולתו הממשית לפרוע את ההלוואה, רשאי הלקוח להגיש ערעור לנציב תלונות הציבור של הבנק. אם הבקשה עדיין לא מתקבלת משיקולים שאינם עניינים, רשאי הלקוח לפנות ליחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים.

 

האם אפשרי לשנות את דירוג האשראי?

כאמור, דירוג אשראי ניתן ללקוח בהתאם לסך פעולות האשראי אותן ביצע בעבר אשר נרשמו ותועדו. אמנם, הדירוג מבוסס על ההיסטוריה הבנקאית של הלקוח, אולם הוא מדד דינמי שמשתנה במרוצת השנים. במידה והלקוח מפגין התנהלות כלכלית מיטיבה אל מול עברו, דירוג האשראי שלו ישתפר, וכך, יתכן כי ההלוואה בה הוא מעוניין, תאושר. לעיתים דירוג האשראי אינו  משקף את הנתונים כפי שהם ולכן יש פעמים בהן ניתן להגיש ערעור לצורך שינויו.

 

האם ישנן פלטפורמות שמעניקות הלוואות למי שקיבל סירוב מהבנק?

אכן כן, ישנן הלוואות חוץ בנקאיות שניתנות מידי חברות אשראי שאינן בנקים. זוהי תוצאה של התחדשות בענף האשראי וערעור המונופול של הבנקים בתחום. קיימות לא מעט חברות מפוקחות והוגנות שמציעות הלוואות בריביות אפשריות. ישנם שלושה אפיקי הלוואות חוץ בנקאיות:

 1. הלוואות בסכומים זעומים לכל מטרה.
 2. משכנתא בפריסה לטווח רחוק כנגד שיעבוד נכס נדל״ני. התנאי לקבלת משכנתא זו הוא קיומו של נכס משמעותי אחר אותו ניתן לשעבד.
 3. הלוואות לטווח קצר לשם פתרון בעיית שיקים דחויים ותזרים מזומנים.

 

גיוס הלוואות בדרכים נוספות

ישנן דרכים לקבלת הלוואות שאינן מותנות בבנקים או בחברות חוץ בנקאיות אחרות. להלן שתי דוגמאות לאלטרנטיבות שכאלו:

 1.  קבלת הלוואה מאנשים קרובים או ערבים. יש אפשרות לקבלת הלוואה מבני משפחה או מחברים גם במסגרת של הסכם חתום ומוסדר.
 2. גיוס הלוואות לעסקים ולמיזמי הייטק דרך קרנות למימון בערבות המדינה. הללו מעניקות הלוואות בערבות של המדינה לטובת עסקים קטנים ועסקים ותיקים. לעיתים אף קיימות אפשרויות לקבלת הלוואות ללא ריבית במידה וישנו אמון גבוה בעסק הצעיר.

 

למרות האפשרויות הרבות חשוב להתנהל באופן מושכל

על הלקוח שקיבל סירוב הלוואה מהבנק לתת את הדעת לסיכון של מצבו לאור קבלת הלוואה חוץ בנקאית. במידה ותנאיו הכלכליים של הלקוח לא הלמו את שיקולי הבנקים, ייתכן כי אכן עליו להימנע מהסיכון שבקבלת הלוואה. אם גיוס ההלוואה אינו  דחוף או אינו  מבוטח  דיו, על הלקוח לשקול ביתר שאת את דרישת ההלוואה בכל פלטפורמה. החברות השונות מציעות הלכה למעשה את שירותיהן במטרה להניב רווחים משירות שכזה.

כלומר, הכסף שניתן אינו חינמי, והתשלום עליו מתבטא בריביות ובעמלות אשר מייקרות את קרן ההלוואה. על כן, יש להיות הססנים ביותר בעת דרישת הלוואה מכל חברה ומכל בנק. כמו כן, רצוי ביותר לערוך השוואה של ריביות ושל הצעות שונות של הלוואות ולבחון את היכולת הפיננסית לפריעת החוב בעתיד.

חשוב לדעת שסירוב הלוואה אינו סוף פסוק. ישנן דרכים רבות להתמודד עם סירוב הלוואה – בין אם על ידי שיפור דירוג האשראי של הלקוח, ובין אם על ידי פנייה לגורמי מימון אחרים. חשוב להתנהל באופן מושכל, ולבחון היטב תנאי כל הלוואה ואת היכולת לפירעונה במועד.

כתבות נוספות בנושא

הלוואות בצ'קים

לצד הגופים הבנקאיים, אשר מתנים הענקת הלוואה בשלל מאפיינים

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>>